Istniejemy krótko – zaledwie od siedmiu lat. Pierwszy wniosek – o przyznanie WSB-NLU uprawnień do prowadzenia studiów licencjackich z politologii złożony został w styczniu 2002 r. Studia rozpoczęły się w roku akademickim 2002/2003. Wcześniej kursy z zakresu nauk politycznych, historii, filozofii i stosunków międzynarodowych oferowane były jako przedmioty kształcenia ogólnego na kierunkach zarządzanie i marketing oraz informatyka. W pierwszych czterech latach studia na politologii rozpoczęło 237 studentów. W roku akademickim 2004/5 studia z dyplomem licencjata ukończyła pierwsza grupa licząca 25 studentów. Do 8 października 2010 tytuł ten przyznano 186 absolwentom. W 2007 roku  Wydział Studiów Politycznych uzyskał uprawnienia  do prowadzenia studiów miagisterskich. W roku akademickim 2008/2009  uruchomione  zostały studia magisterskie niestacjonarne, specjalność INSTYTUCJE i ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Do 11 października 2010 tytuł MAGISTRA przyznano 31 absolwentom, w tym 9 którzy ukończyli studia w trybie niestacjonarnym.

 

 

 


 
 

 
 
 

 

TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl