Nauka o państwie i prawie [PLS 103]

Kurs przedstawia pojęcie i istotę państwa, koncepcję jego genezy, a także historyczne

relacje między państwem a narodem i obywatelem. Omawia formy i funkcje państwa

oraz władzy państwowej. Stanowi też wprowadzenie do prawa – omawiając pojęcia

normy prawnej, przepisu; przedstawiając źródła prawa i zasady funkcjonowania systemu

prawa. W trakcie zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi zasadami tworzenia

i egzekwowania prawa, uczą się analizy tekstów ustaw, rozporządzeń, umów itp.

 

Kurs 60 godzin w semestrze letnim

Decyzja w sprawie prowadzących zajęcia zostanie podjęta w lipcu 2007 r.

3 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl