Analiza konfliktów międzynarodowych: rozpad Jugosławii [SSM 529.1]

Warsztaty stanowią studium przypadku konfliktu bałkańskiego wychodząc od krótkiego

omówienia historii politycznej regionu w XX wieku. Starając się przedstawić

interpretację wydarzeń lat 90-tych z punktu widzenia wszystkich stron konfliktu,

szczególną uwagę poświęca się roli, jaką odegrały w nim mocarstwa światowe

i instytucje międzynarodowe. Podsumowaniem jest próba oceny stabilności rozwiązań

przyjętych w tym regionie oraz nakreślenia obszarów spornych, stanowiących

potencjalne zarzewie dalszych konfliktów.

 

Konwersatorium 15-godzinne w semestrze zimowym

mgr Dariusz Serówka

2 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl