Antropologia polityki [PLS 511]

Wykład przedstawia autorskie spojrzenie na rozwój zjawiska nowożytnej polityki.

Korzystając z narzędzi historii idei, socjologii, politologii próbuje odpowiedzieć na

pytanie o istotę politycznych zachowań człowieka i przedstawić sekwencje wiodące do

powstania współczesnej polityki. Wykład zwraca szczególnie uwagę na znaczenie

przełomów myślowych, które warunkują późniejsze zmiany w społecznej

autoidentyfikacji wspólnot politycznych, a także zmiany w instytucjach.

 

Wykład 30 godzin w semestrze letnim

prof. dr hab. Jadwiga Staniszkis

3 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl