Wprowadzenie do badań politologicznych [PLS 105]

Kurs podejmuje problematykę metodologii badań z dziedziny nauk społecznych.

Przedstawia najważniejsze metody badawcze nauk społecznych i ich zastosowania

w politologii. Wprowadza w zasady prowadzenia badań, oceny ich wyników oraz

przygotowuje do samodzielnego sporządzania raportów z badań. Zapoznaje też

z metodami badań społecznych oraz ze sposobem konstruowania teorii w badaniach

politologicznych.

 

Wykład i ćwiczenia (30+15 godz.) w semestrze letnim

dr Artur Wołek, mgr Magdalena Rączka

5 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl