Bezpieczeństwo narodowe [SSM 341]

Wykład rozpoczyna się od analizy stanu zagrożeń, jakie towarzyszą funkcjonowaniu

współczesnych państw, a następnie przedstawia sposoby, przy pomocy których państwa

podejmują działania na rzecz obrony własnego bezpieczeństwa. Druga część wykładu

koncentruje się przede wszystkim na specyfice polskiej, prezentując zagrożenia ostatnich

lat oraz możliwe problemy, jakie stoją przed nami w przyszłości. Wykład szczegółowo

omawia też system polskich instytucji stojących na straży bezpieczeństwa.

 

Wykład 30 godzin w semestrze letnim

dr Piotr Naimski

3 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl