Decydowanie polityczne [PLS 411]

Kurs przedstawia współczesne teorie na temat podejmowania decyzji politycznych,

omawia istotę decyzji politycznej i sytuacji decyzyjnej. Przedstawia najważniejsze

poglądy na temat racjonalnego wyboru w polityce i związanych z nim perspektyw

optymalizacji decyzji. Konfrontuje to podejście z krytykami formułowanymi z punktu

widzenia psychologii, socjologii oraz podejścia instytucjonalnego. Weryfikuje

empirycznie możliwości stosowania poszczególnych modeli teoretycznych i zakres ich

adekwatności w analizie praktyki politycznej.

 

Wykład 30 godzin w semestrze zimowym

dr Rafał Matyja

4 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl