Doradztwo międzynarodowe [DKP 512]

Kurs jest poświęcony międzynarodowej działalności doradczej i eksperckiej dla

organizacji rządowych wspomagającej procesy opracowywania polityki gospodarczej

i społecznej. Przedmiotem zajęć będzie przygotowanie ekspertyz i ocen, udział

w przygotowywaniu aktów prawnych, w budowie i doskonaleniu funkcjonowania

instytucji państwowych. Kurs zawiera także przegląd form i programów pomocy

międzynarodowej oraz pokazuje na przykładzie pomocy dla państw

postkomunistycznych zadania i rolę doradztwa międzynarodowego w przekazywaniu

wiedzy i wspieraniu rozwoju państw-beneficjentów ze szczególną uwagą poświęconą

skuteczności tej formy pomocy i podstawowych barier leżących zarówno po stronie

dawcy jak i biorcy.

 

Konwersatorium 30 godzin w semestrze letnim

dr hab. Piotr Kozarzewski

3 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl