Doradztwo polityczne [DKP 401]

Kurs stanowi omówienie roli doradców politycznych w procesie podejmowania decyzji.

Przedstawia rozmaite modele i style doradztwa, formalne pozycje sprawowane przez

doradców. Stanowi także wprowadzenie w arkana zawodu doradcy i omawia standardy

profesjonalne związane z jego wypełnianiem. Ilustracją zagadnień omawianych podczas

kursu jest samodzielna lektura wspomnień znanych doradców i dyskusja na temat ich

rzeczywistego wpływu na rozwój wypadków.

 

Wykład 30 godzin w semestrze letnim

dr Rafał Matyja

4 ECTS

 


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl