Wstęp do dyplomacji [DNE 404]

Wykład podstawowy dla studiów z zakresu dyplomacji. Stanowi wprowadzenie do

świata reguł i pojęć współczesnych relacji międzynarodowych. Przedstawia podstawy

prawne i organizacyjne funkcjonowania służby dyplomatycznej oraz zadania, jakie

wypełnia ona w ramach instytucji państwowych.

 

Wykład 30 godzin w semestrze letnim

Decyzja w sprawie prowadzącego zajęcia zostanie podjęta w lipcu 2007 r.

4 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl