Ekologia [SCI 201]

Kurs przedstawia polityczne i ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. Wprowadza

pojęcia konieczne dla zrozumienia zagadnień ekorozwoju oraz przedstawia podstawowe

narzędzia polityki ekologicznej. Istotnym elementem wykładu jest opis systemu

finansowania ochrony środowiska w Polsce i innych krajach OECD.

 

Wykład 30 godzin w semestrze zimowym

dr Maria Wojsław

2 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl