Ekonomia [EKO 202]

Kurs stanowi przegląd podstawowych zagadnień mikro- i makroekonomii, ze

szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia dla kształtowania polityki państwa.

Wprowadza i wyjaśnia podstawowe pojęcia ekonomiczne, daje zarys współczesnych

teorii ekonomicznych, przedstawia też sfery, w których toczy się spór między różnymi

szkołami ekonomii. Zasadą wykładu jest operowanie przykładami związanymi

z funkcjonowaniem polskiej gospodarki w ostatnich kilkunastu latach tak, by studenci po

ukończeniu kursu ekonomii zyskiwali także pojęcie o przebiegu procesu transformacji

ekonomicznej w Polsce.

 

Wykład 30 godzin w semestrze zimowym

dr Tomasz Wołowiec

4 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl