Etyka w polityce [PLS 402.1]

Wykład prezentuje podstawowe zagadnienia etyczne w kontekście działalności

politycznej. Przedstawia główne koncepcje etyki politycznej oraz ich odniesienia do

oceny działań indywidualnych oraz funkcjonowania struktur władzy publicznej.

 

Wykład 30 godzin

prof. dr hab. Helmut Juros

2 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl