Europa Środkowa [DNE 401]

Kultura, historia i polityka Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Rumunii i Chorwacji

Kurs daje podstawową wiedzę na temat kultury, historii i polityki krajów Europy

Środkowej. Odwołując się do dziedzictwa historycznego tłumaczy podobieństwa

i różnice oraz specyfikę poszczególnych krajów od powstania państwa narodowych
 
w Europie Środkowej, przez doświadczenia komunizmu po budowanie nowoczesnych
 
demokracji. W rezultacie studenci powinni znać podstawowe fakty z historii i polityki
 
omawianych krajów oraz rozumieć i analizować współczesne konflikty je dzielące.
 
Powinni również nabyć umiejętności swobodnego zdobywania szczegółowych
 
informacji na temat polityki i gospodarki krajów Europy Środkowej oraz umieszczania ich
 
w kontekście historycznym i kulturowym.

 

Konwersatorium 30 godzin w semestrze letnim

dr Artur Wołek
 
5 ECTS
 

 


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl