Europa Wschodnia [DNE 512]

Kultura, historia i polityka Ukrainy, Białorusi i Mołdowy

Kurs daje podstawową wiedzę na temat kultury, historii i polityki wybranych krajów

Europy Wschodniej. Odwołując się do dziedzictwa historycznego tłumaczy

podobieństwa i różnice oraz specyfikę poszczególnych krajów: problemy ze

stworzeniem państw narodowych po I wojnie światowej, niedokończony proces

powstania nowoczesnych narodów, doświadczenie sowieckiego komunizmu, wreszcie

próby zbudowania nowoczesnych niepodległych państw oraz próby budowy

demokracji. W rezultacie studenci powinni znać podstawowe fakty z historii i polityki

omawianych krajów oraz rozumieć i analizować współczesne konflikty je dzielące.

Powinni również nabyć umiejętności swobodnego zdobywania szczegółowych

informacji na temat polityki i gospodarki krajów Europy postsowieckiej oraz

umieszczania ich w kontekście historycznym i kulturowym.

 

Konwersatorium 30 godzin w semestrze zimowym

dr Michał Wawrzonek

5 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl