Filozofia polityki [PLS 402.2]

Wykład przedstawia główne problemy i kategorie filozofii polityki. Wskazuje ewolucję zainteresowań i pojęć filozofii polityki od czasów antycznych po teksty współczesne. Omawia koncepcje państwa, władzy, dobra wspólnego i sprawiedliwości.

 

Konwersatorium 30 godzin w semestrze zimowym

dr hab. Miłowit Kuniński

4 ECTS

 

 


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl