Filozofia [HUM 102]

Wykład przedstawia główne problemy i kategorie filozofii polityki. Wskazuje ewolucję

zainteresowań i pojęć filozofii polityki od czasów antycznych po teksty współczesne.

Omawia koncepcje państwa, władzy, dobra wspólnego i sprawiedliwości.

 

Konwersatorium 30 godzin w semestrze zimowym

dr hab. Miłowit Kuniński

4 ECTS         


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl