Finanse publiczne [PLS 361]

Wykład przedstawia podstawowe zagadnienia funkcjonowania systemu finansów

publicznych, z uwzględnieniem doświadczeń polskich minionych lat oraz dyskusji

ekonomistów na temat optymalnych strategii polityki finansowej państwa. Daje też

podstawę wiedzy o finansach jednostek samorządu terytorialnego i pozostałych

elementach systemu finansów publicznych. Wykład prezentuje również rolę podatków

w systemie finansów publicznych, z uwzględnieniem gospodarczych i społecznych

skutków opodatkowania. Prezentuje także przesłanki decentralizacji finansów

publicznych i podziału kompetencji władz publicznych. Wykład ma za zadanie,

przedstawić na konkretnych przykładach wpływ decyzji politycznych na kształt systemu

finansów publicznych, a w konsekwencji na warunki makroekonomicznego rozwoju

gospodarczego.

 

Wykład 30 godzin w semestrze zimowym

dr Tomasz Wołowiec

3 ECTS

 


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl