Geografia polityczna [PLS 102]

Kurs obejmuje rozszerzony program geografii politycznej i ma dać konieczną dla

absolwenta politologii wiedzę o współczesnym świecie i zróżnicowaniu ekonomicznym,

społecznym, politycznym, kulturowym, religijnym państw i narodów. Daje też podstawy

do aktualizowania i pogłębiania tej wiedzy, rozumienia jej kontekstów historycznych,

dokonywania samodzielnych analiz sytuacji w różnych częściach świata.

 

Kurs 60 godz. w semestrze zimowym

Decyzja w sprawie prowadzących zajęcia zostanie podjęta w lipcu 2007 r.

7 ECTS

 


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl