Polityka gospodarcza i społeczna [PLS 261]

Kurs przedstawia generalne zagadnienia polityki społecznej i gospodarczej

współczesnych państw, analizuje podstawowe narzędzia, dzięki którym rządy mogą

wpływać na kształt gospodarki oraz realizować swe funkcje społeczne. Studenci

zapoznają się też z głównymi celami i narzędziami polityki rozwoju społecznogospodarczego

i analizują skutki przyjętych przez rządy różnych krajów strategii

wzrostu.

 

Kurs 60 godzin w semestrze letnim

mgr Leszek Skiba

5 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl