Historia powszechna XX wieku [HUM 211]

Wykład przedstawia zarys historii XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem historii

stosunków międzynarodowych, historii ideologii i ustrojów politycznych. Poświęca

uwagę zachodzącym w minionym stuleciu procesom społecznym i ich wpływowi na

politykę, a także roli jednostek w kształtowaniu wydarzeń politycznych.

 

Wykład i ćwiczenia (30+30 godz.) w semestrze letnim

dr hab. Marek Kornat, mgr Dariusz Serówka

6 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl