Historia instytucji politycznych [PLS 431]

Wykład prezentuje rozwój instytucji politycznych w ujęciu historycznym. Przedstawia

pojęcia kluczowe do dokonania analizy porównawczej ustrojów państw w różnych

epokach i do analizy ich ewolucji. Przedstawia zmiany w funkcjonowaniu instytucji

przedstawicielskich, władz lokalnych, zależności między organami państwa. Przedstawia

też historię ustroju Polski oraz instytucji politycznych ustanowionych na ziemiach

polskich przez inne państwa.

 

Wykład 30 godzin w semestrze letnim

dr hab. Janusz Ekes

5 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl