Historia Polski 1914-1945 [HUM 212]

Wykład przedstawia zarys historii Polski od czasów I wojny światowej do końca II wojny

światowej. Koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach historii politycznej,

związanej z odzyskaniem niepodległości, tworzeniem Drugiej Rzeczypospolitej, jej

polityką międzynarodową i walką o utrzymanie Państwa w latach 1939-1945. Omawia

problematykę polityki wewnętrznej Polski po roku 1918, jej ustrój i główne obozy

polityczne. Przedstawia też zarys zagadnień społecznych i kulturalnych ówczesnych

czasów oraz zagadnienia gospodarcze mające istotny wpływ na politykę Państwa

Polskiego.

 

Wykład 30 godzin w semestrze zimowym

dr hab. Marek Kornat

4 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl