Historia Polski 1945-1989 [HUM 213]

Kurs prezentuje systematyczny wykład historii powojennej Polski. Głównymi wątkami

wykładu będą: zakres zależności od ZSRR, polityka władz komunistycznych, postawa

społeczeństwa oraz zmiany społeczne, gospodarcze i kulturalne zachodzące

w omawianym okresie. Wykład przedstawiać będzie naturę systemu komunistycznego

jak i jego ewolucję, a także dyskusję na temat reformowalności PRL i czynników

wspierających zmiany.

 

Wykład 30 godzin w semestrze letnim

dr Rafał Lis

4 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl