Informatyka w instytucjach publicznych [PLS 372]

Warsztaty prezentują najważniejsze zastosowania informatyki w praktyce instytucji

publicznych. Przedstawia zagadnienia bezpieczeństwa związane z dostępem do

Internetu, w tym bezpieczeństwa danych i komunikacji, technik kryptograficznych.

W drugiej części zajęć omawiane są możliwości wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych

i baz danych jako narzędzi administracji publicznej.

 

Warsztaty 30-godzinne w semestrze letnim

mgr Jacek Dunikowski

3 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl