Internet i intranety [INF 152]

Kurs zawiera wprowadzenie do metod i technik Internetu. Prezentowane są współczesne

usługi Internetu i metody korzystania z nich. Szczególny nacisk kładzie się na praktyczne

opanowanie technik używania sieci globalnej. Omawia się zagadnienia korzyści

z wykorzystania Intranetu w firmie. Kurs stanowi również wprowadzenie

w problematykę e-biznesu.

 

Wykład i ćwiczenia (15+15) w semestrze letnim

dr Maciej Ślusarek, mgr Włodzimierz Ciosek

3 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl