Kompozycja tekstów I i II [HUM 191]

Przedmiot wprowadza studentów wszystkich kierunków studiów w arkana

komponowania tekstów. Pierwsza część kursu poświęcona jest przede wszystkim

podstawowym formom mającym zastosowanie w dziennikarstwie i public relations.

Druga część kursu poświęcona jest przede wszystkim formom mającym zastosowanie

w życiu zawodowym i akademickim.

 

Ćwiczenia 60 godzin w obu semestrach

mgr Rafał Kuś

5 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl