Komunikowanie polityczne [PLS 481]

Zajęcia prezentują podstawowe zagadnienia efektywnej komunikacji między

instytucjami władzy a obywatelami oraz wewnątrz systemu politycznego. Prezentują

reguły rozwiązywania konfliktów oraz toczenia debat i organizowania kampanii

medialnych.

 

Wykład 30 godzin w semestrze zimowym

dr Maria Nowina Konopka

3 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl