Komunikowanie społeczne [PLS 281]

Kurs stanowi przegląd podstawowych kategorii wiedzy o komunikowaniu i przedstawia

najważniejsze teorie opisujące zwłaszcza sferę komunikacji społecznej. Szczegółowo

omawia podstawowe narzędzia, jakie wykorzystują dziś instytucje publiczne dla

przekonywania do swoich racji, prezentowania osiągnięć i włączania społeczeństwa

w procesy podejmowania decyzji. Kurs stanowi wprowadzenie do zajęć warsztatowych

z zakresu public relations instytucji publicznych.

 

Konwersatorium 30 godzin w semestrze zimowym

dr Maria Nowina Konopka

3 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl