Korupcja: przewodnik dla użytkowników [DKP 532]

Zajęcia dają ogólny zarys zjawiska korupcji i jego zwalczania z punktu widzenia osób

mogących uczestniczyć w praktykach korupcyjnych: obywateli, przedsiębiorców,

urzędników. Studenci poznają różne sposoby ujmowania zjawiska korupcji i oceny jej

szkodliwości. Zdobywają praktyczną umiejętność rozpoznania sytuacji korupcjogennych

i eliminowania ich z uregulowań prawno-instytucjonalnych i praktyki zawodowej.

 

Konwersatorium 15 godzin w semestrze zimowym

dr Artur Wołek

3 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl