Metodologia badań politologicznych [PLS 403]

Kurs przedstawia główne zagadnienia metodologii nauk społecznych niezbędne do

zaplanowania i przeprowadzenia samodzielnej pracy badawczej (np. pracy

magisterskiej). Przedstawione zostaną zarówno zasadnicze problemy filozofii

i metodologii nauk społecznych, jak i techniki badawcze, zarówno ilościowe, jak

i jakościowe.

 

Wykład i ćwiczenia (15+30 godz.) w semestrze zimowym

dr Artur Wołek, mgr Magdalena Rączka

5 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl