Myśl polityczna [PLS 221]

Przedmiot przedstawia historię i najważniejsze koncepcje myśli politycznej, począwszy

od czasów starożytnych. Poszczególne zajęcia przedstawiają ewolucję poglądów na

temat państwa, władzy, porządku społecznego, konstytuowanie się nowoczesnych

ideologii. Przedmiotem szczegółowych studiów są wybrane teksty z klasyki myśli

politycznej oraz zagadnienia najbardziej reprezentatywne dla danej epoki. Kurs zamyka

przegląd współczesnych nurtów myśli politycznej.

 

Wykład i konwersatorium (30+30 godzin) w semestrze zimowym

dr Arkady Rzegocki

6 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl