Nauka o polityce [PLS 101]

Kurs stanowi wprowadzenie do studiów politologicznych, prezentując charakterystykę

współczesnej nauki o polityce, jej miejsce wśród innych dyscyplin naukowych. Omawia

nurty badań politycznych oraz podstawowe metody i techniki badawcze. Przedstawia

podstawowe pojęcia niezbędne do studiowania politologii oraz analizuje instytucje

i zjawiska współczesnej polityki.

 

Kurs 60 godzin w semestrze zimowym

dr Rafał Matyja

7 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl