Partie i systemy partyjne [PLS 234.1]

Kurs przedstawia zasady funkcjonowania i rolę jaką odgrywają partie we współczesnych

demokracjach. Systematyzuje wiedzę o istniejących podziałach socjopolitycznych i ich

wpływie na modele partyjne poszczególnych krajów. Dodatkowym elementem kursu

jest analiza procesów dokonujących się wewnątrz partii politycznych, związanych

z rekrutacją, selekcją i procedurami podejmowania decyzji. Zadaniem studenta jest

poznanie głównych teorii politologicznych dotyczących funkcjonowania partii

politycznych, metod ich badania; poznanie systemów partyjnych głównych państw

europejskich oraz wybranych państw pozaeuropejskich

 

Kurs 60 godzin w semestrze zimowym

mgr Kinga Wojtas

5 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl