Polityka w Czechach [PLS 532.1]

Głównym celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat najważniejszych cech

współczesnej polityki czeskiej. Wykład prezentuje ewolucję systemu politycznego

Czech, w układzie chronologicznym z wykorzystaniem metod analizy systemowej.

Przedstawia tradycje demokratycznej polityki czeskiej i czechosłowackiej, analizuje

zagadnienia postkomunistycznego przejścia do demokracji i omawia główne instytucje

i aktorów dzisiejszej polityki czeskiej.

 

Wykład 30 godzin w semestrze letnim

dr hab. Jan Holzer

3 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl