Polityka zagraniczna Niemiec [SSM 334.1]

Wykład daje wgląd w trzy strategiczne linie powojennej polityki zagranicznej RFN:

adenauerowską (atlantycką - zjednoczenia z Zachodem), Brandta (otwarcie się na

wschód) oraz Kohla (orientację na Europę) wraz z jej socjaldemokratyczną odmianą

realizowaną przez Schrödera. Na tle uwarunkowań międzynarodowych, doktryn

politycznych RFN oraz federalnego systemu politycznego kraju, ukazana jest rola

kolejnych kanclerzy zachodnioniemieckich jako stymulatorów tejże polityki.

 

Wykład 30 godzin w semestrze zimowym

dr Arkadiusz Stempin

3 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl