Polska myśl polityczna XX wieku [PLS 222]

Kurs stanowi przegląd najważniejszych nurtów i wypowiedzi polskiej myśli politycznej

ostatniego stulecia. Prezentuje spory wokół trzech głównych zagadnień: niepodległości,

koncepcji narodu i wizji przeobrażeń cywilizacyjnych, którym powinna podlegać Polska.

W trakcie kursu studenci zapoznają się też z sylwetkami najważniejszych twórców

polskiej myśli politycznej ostatniego stulecia.

 

Konwersatorium 30 godzin w semestrze letnim

dr Rafał Lis

4 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl