Polska polityka zagraniczna [PLS 451]

Wykład prezentuje podstawowe założenia polskiej polityki zagranicznej, sposoby

definiowania polskiej racji stanu i interesu narodowego. Omawia najważniejsze działania

polskiej dyplomacji po roku 1989 i dyskusje dotyczące celów i strategii polityki

zagranicznej kraju. Analizuje działania głównych instytucji wytyczających i realizujących

tę politykę. Ważną częścią zajęć jest porównanie sposobów prowadzenia polityki

zagranicznej przez główne kraje europejskie.

 

Wykład 30 godzin w semestrze letnim

dr Piotr Naimski

4 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl