Postsowieckie systemy niedemokratyczne [PLS 533]

Kurs przedstawia specyficzną formę władzy, która dominuje w nieeuropejskich krajach

postsowieckich: Kazachstanie, Uzbekistanie, Kirgistanie, Tadżykistanie, Turkmenistanie,

Azerbejdżanie. Jej cechą charakterystyczną jest niemal nieprzerwane sprawowanie

władzy w tych krajach przez dawne elity sowieckie, tym co różni poszczególne kraje jest

sposób utrzymania się przy władzy rządzących: od klasycznych dyktatur osobistych,

przez miękkie systemy autorytarne dopuszczające umiarkowaną opozycję po fasadowe

demokracje.

 

Wykład 30 godzin w semestrze letnim

dr hab. Jan Holzer

4 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl