Pozyskiwanie informacji naukowej [INF]

Jak szukać informacji w internecie. Techniki zadawania pytań, ewaluacji trafień,

wyszukiwania alternatywnych odpowiedzi. Aktywne tworzenie katalogu „dobrych”

linków, który zawiera tematycznie ustrukturyzowane odniesienia do stron w internecie.

Na koniec serii spotkań (konwersatorium+ćwiczenia) student dysponuje katalogiem

linków dla danego zagadnienia oraz wyćwiczonymi technikami wyszukiwawczymi.

 

Warsztaty 30-godzinne w semestrze zimowym

dr Tomasz Mikołajewski

3 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl