Praktyka polityczna Unii Europejskiej [DNE 471]

Kurs przedstawia metody podejmowania decyzji i tworzenia polityk szczegółowych

(policies) w Unii Europejskiej. Szczegółowo omawia praktykę działania Rady

Europejskiej, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, rolę biurokracji

europejskiej i lobbystów.

 

Konwersatorium 30 godzin w semestrze letnim

Decyzja w sprawie prowadzącego zajęcia zostanie podjęta w lipcu 2007 r

4 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl