Prawo prasowe i informacja publiczna [DKP 404]

Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z ogólnymi założeniami prawa prasowego

i uregulowań dotyczących dostępu do informacji publicznej, obowiązujących w Polsce

oraz - w perspektywie porównawczej - w innych krajach. Podczas zajęć omawiane będą

m.in. takie zagadnienia, jak: historia prawa prasowego, prawne określenie

podstawowych pojęć ze świata mediów, organizacja działalności dziennikarskiej,

wolność prasy i jej ograniczenia, prawo do informacji, krytyka prasowa, tajemnica

dziennikarska, odpowiedzialność dziennikarza.

 

Konwersatorium 30 godzin w semestrze letnim

mgr Rafał Kuś

4 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl