Projekty i procedury [PLS 371]

Warsztaty mają na celu przedstawienie podstawowych zasad tworzenia projektów oraz

zarządzania procedurami w instytucjach. Wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania

studenci projektują przedsięwzięcia organizacji pozarządowych, scenariusze kampanii

politycznych, konferencje itp. Zajęcia uczą też praktycznych zasad organizacji pracy

w instytucjach publicznych, efektywnej i czytelnej komunikacji z innymi podmiotami

oraz tworzenia algorytmów służących ocenie i usprawnieniu procedur decyzyjnych.

 

Warsztaty 30-godzinne w semestrze zimowym

mgr Magdalena Rączka

3 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl