Retoryka [HUM 291]

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy o zasobie środków retorycznych oraz nauka

korzystania z dostępnych figur retorycznych w strategii perswazyjnej. Szczególny nacisk

kładzie się na własną praktykę oratorską studentów, wiedzę na temat zasad poprawnego

konstruowania wypowiedzi (stylistyka praktyczna). Dodatkowo przedmiotem kursu jest

analiza języka kampanii politycznych oraz znaczenia komunikacji werbalnej

i niewerbalnej.

 

Warsztaty 15-godzinne w semestrze letnim

mgr Marcin Zaborski

2 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl