Ruchy społeczne [PLS 404]

Program przedmiotu obejmuje przegląd najważniejszych ruchów politycznych

rozumianych jako zbiorowe i celowe działania o masowym charakterze, zmierzające do

wprowadzenia zmian o charakterze strukturalnym, które dotyczą funkcjonowania

szeroko rozumianej władzy politycznej. Poprzedzony zostanie on teoretycznym

wprowadzeniem w zagadnienia ideologii, istoty i dynamiki ruchów politycznych oraz

sposobów ich klasyfikowania.

 

Wykład 30 godzin w semestrze letnim

dr Agata Nijander–Dudzińska

4 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl