Rywalizacja polityczna w Polsce [PLS 541]

Wykład przedstawia charakterystykę najważniejszych elementów rywalizacji politycznej

w Polsce. Punkt wyjścia stanowią różnice wynikające z kontekstu historycznego (podział

postkomunistyczny). Następnie analizuje się instytucjonalny kształt sceny politycznej,

a w szczególności przyczyny słabości partii politycznych i silnej personalizacji konfliktów.

Wykład omawia też relacje między systemem wyborczym a kształtem sceny politycznej

i przyjmowanym modelem rywalizacji oraz wpływ otoczenia systemu politycznego na

kształt rywalizacji wyborczej i parlamentarnej, a także próby oddziaływania na praktykę

władzy wykonawczej.

 

Konwersatorium 30 godz. w semestrze zimowym

dr Rafał Matyja

3 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl