I Rzeczpospolita w polityce międzynarodowej 1466-1717 [SSM 551]

Celem kursu jest synteza obrazu polskiej polityki zewnętrznej w epoce, w której jej

zasady i program formułowane były jeszcze suwerennie, a która zarazem stanowi

wewnętrznie zwartą i odrębną epokę politycznych dziejów Europy nowożytnej. Do

syntezy tej prowadzi poszerzona rekapitulacja faktów dyplomatycznych i militarnych

przedstawionych w porządku chronologicznym.

 

Wykład 30 godzin w semestrze zimowym

dr hab. Janusz Ekes

4 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl