Samorząd terytorialny [PLS 252]

Kurs omawia modele funkcjonowania samorządu terytorialnego we współczesnych

państwach demokratycznych, a następnie szczegółowo przedstawia ustrój samorządu

w Polsce. Przedstawia też węzłowe zagadnienia funkcjonowania samorządu, zarówno od

strony procedur podejmowania decyzji, jak też kształtowania strategii rozwoju i polityki

w poszczególnych segmentach władzy publicznej.

 

Wykład i ćwiczenia (30+30 godzin) w semestrze letnim

Decyzja w sprawie prowadzących zajęcia zostanie podjęta w lipcu 2007 r.

6 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl