Semantyka polityczna [PLS 311]

Wykład stanowi wprowadzenie do badań nad językiem opisu podstawowych pojęć

i zjawisk politycznych, ze szczególnym naciskiem na związek między sposobem

rozumienia tych pojęć w poszczególnych językach a kulturą polityczną i ustrojem

poszczególnych państw.

 

Wykład 30 godzin w semestrze zimowym

dr hab. Włodzimierz Marciniak

3 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl