Seminarium licencjackie [PLS 300]

Studenci poznają podstawowe zasady pisania prac dyplomowych. Omówiona jest

struktura pracy w tym rola i miejsce wstępu teoretycznego, sposób prezentacji danych,

redakcja końcowych wniosków, sposoby przedstawienia literatury. Omawia się również

znaczenie formy uwzględniając styl, ilustracje graficzne, tabele i wykresy.

 

60 godzin w obu semestrach

Janusz Ekes

Maria Nowina Konopka

Rafał Matyja

Michał Wawrzonek

5 ECTS za semestr


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl